Terms and Conditions

Villkor

I. Allmänt

  1. Sidan drivs av ProgressPlay Ltd (”bolaget”) som har följande registrerad adress: Level 3 (suite no. 1258), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, Birkirkara, Malta. Bolaget erbjuder webbaserade spel i enlighet med bestämmelser från Malta Gaming Authority (med licensnummer MGA/B2C/231/2012 utfärdad den 16 April, 2013 av ) och licensieras och regleras av the Gambling Commission med licensnummer 000-039335-R-319313-010.
  2. Dessa villkor (”Villkoren”) styr din (”du”, ”din”, ”ditt” eller ”spelaren”) användning av de webbaserade och mobila speltjänsterna som tillhandahålls av bolaget (”tjänsterna” eller ”bolagets tjänster”). Du bör noggrant läsa igenom dessa villkor innan du använder bolagets tjänster eller produkter. Vänligen notera att dessa villkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och bolaget.
  3. TDessa villkor innefattar vår integritetspolicy. Genom att accepterar dessa villkor godkänner du även vår integritetspolicy (du kan läsa vår integritetspolicy genom att klicka här )

II. Definitioner

  1. I dessa villkor har följande ord och fraser (om inte annat framgår av sammanhanget) de betydelser som anges bredvid dem:
   • "£/$/€/kr" - avser den valuta med vilken du registrerade ditt konto.
   • "Konto" avser ett personligt konto som öppnats av en person, enbart för att möjliggöra att denna person kan spela spel på webbplatsen.
   • "Spel" avser alla spel som görs tillgängliga på webbplatsen.
   • "Olagliga handlingar" avser olagliga, bedrägliga eller andra otillbörliga aktiviteter (inklusive men inte begränsat till, (i) samverkan mellan spelare, (ii) användning av enheter och programvara, såsom robotar, (iii) försäljning, överföring och/eller att förvärva konton från andra spelare, (iv) överföring av pengar mellan spelarnas konton), liksom att bryta sig in på webbplatsen eller försöker att göra detsamma.
   • "Områden med restriktioner" avser följande länder: Belgien, Belize, Brittiska Jungfruöarna, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Danmark, Frankrike, Grekland, Ungern, Israel, Italien, Litauen, Luxemburg, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovenien, Spanien, Turkiet och USA och andra länder som blockerats av Bolaget på eget gottfinnande. Denna lista kan emellanåt ändras av Bolaget, efter eget gottfinnande.
   • "Tjänster" avser Bolagets spel och andra tjänster och aktiviteter som erbjuds på webbplatsen.
   • "Webbplats" avser alla webbplatser och/eller mobila webbplatser och/eller mobilapplikationer som ägs, drivs eller hanteras av Bolaget.
   • "Vi", "Vår" eller "Oss" avser Bolaget, och/eller alla dotterbolag, anställda, chefer, tjänstemän, agenter, leverantörer, konsulter och entreprenörer.

III. Efterlevnad av villkoren och den bindande verkan därav

  1. Genom att använda webbplatsen eller registrera dig på webbplatsen eller genom att delta i en av tjänsterna samtycker du utan förbehåll till att vara bunden av och att agera i enlighet med villkoren, allt eftersom de uppdateras med tiden.
  2. Bolaget förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst, i sitt absoluta och exklusiva gottfinnande. Du kommer att underrättas om eventuella ändringar av de allmänna villkoren innan förändringarna träder i kraft. Om du inte vill vara bunden av sådana ändringar måste du sluta använda webbplatsen och tjänsterna. Om du vill sluta använda webbplatsen och tjänsterna efter ändringen av Villkoren kan du ta ut alla tillgängliga pengar och stänga ditt konto i enlighet med dessa villkor.
  3. Dessa villkor ersätter alla tidigare avtal mellan parterna i förhållande till sina betydelser och utgör det fullständiga och hela avtalet mellan dig och Bolaget. Du bekräftar att du genom att godkänna dessa villkor inte har förlitat dig på någon representation med undantag för någon uttrycklig representation som gjorts av Bolaget i dessa villkor.

IV. Vem har rätt att delta

  1. Du får endast använda tjänsterna om du uppfyller allt följande:
   1. Du är minst arton (18) år eller myndig i enlighet med lagarna i det land där du är bosatt (beroende på vilket som är högre); i det här avseendet vill Bolaget göra dig uppmärksam på det faktum att minderåriga som spelar är ett brott;
   2. Du är ägare av en giltig betalningsmetod (eller ägaren av en giltig betalningsmetod har gett dig tillstånd att använda den giltiga betalningsmetoden); och
   3. Du bryter inte mot någon lag eller förordning genom att använda tjänsterna. Du är införstådd med att du som bor eller uppehåller dig i en jurisdiktion som förbjuder användning av tjänsterna som erbjuds på webbplatsen (inklusive utan begränsning till något av områdena med restriktioner) inte får delta i den förbjudna verksamheten.
  2. Tjänsterna är endast avsedda för användare som inte är förbjudna enligt lagarna i alla tillämpliga jurisdiktioner från spel på internet och/eller mobila enheter. Bolaget har inte för avsikt att göra det möjligt för dig att bryta mot gällande lag. Du bekräftar, garanterar och accepterar att se till att din användning av webbplatsen och/eller tjänsterna följer alla gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Erbjudandet eller tillgängligheten av tjänsterna skall inte anses eller tolkas som ett erbjudande eller en inbjudan till att använda tjänsterna, om du bor på en plats där sådan användning för närvarande är förbjuden enligt lag (inklusive men inte begränsat till områdena med restriktioner), eller där Bolaget, efter eget gottfinnande, väljer att inte erbjuda tjänster. Du är ensam ansvarig för att avgöra om din användning av webbplatsen och/eller tjänsterna är laglig på den plats där du bor och/eller använder webbplatsen och/eller tjänsterna. Vi gör inga utfästelser eller garantier, uttryckliga eller underförstådda, angående lagligheten av tjänsterna och/eller webbplatsen och/eller av någon persons deltagande i tjänsterna genom denna webbplats, och skall inte hållas ansvariga för olaglig användning av webbplatsen av dig. Det är ditt ansvar att se till att du uppfyller alla lagar som gäller för dig innan du registrerar dig eller deltar i någon av tjänsterna genom denna webbplats. Du bör konsultera med juridiskt biträde i tillämplig jurisdiktion om lagligheten av din användning av webbplatsen och/eller tjänsterna.
  3. Tills vi bedömer att vi har verifierat din ålder kommer du inte att kunna ta ut eventuella vinster från ditt konto. Om du har satt in pengar med ett betalsätt annat än ett kreditkort samt om din ålder inte har verifierats inom 72 timmar av att du har skapat ett konto och satt in pengar på sidan så gäller därtill följande: (i) ditt konto kan frysas, och (ii) du kan inte spela med riktiga pengar på ditt konto tills din ålder har verifierats. Utöver detta så förbehåller sig bolaget rättigheten att när som helst be dig om bevis på din ålder. Om detta bevis inte kan tillhandahållas inom 72 timmar från vår förfrågan om detta så gäller ovanstående konsekvenser, mutatis mutandis. I fall då vi bedömer att du är under 18 års ålder, eller minderårig enligt bestämmelserna som gäller enligt lagar i ditt hemland (den högre åldern gäller) så skall bolaget stänga ditt konto och återbetala pengarna du har satt in. I dessa fall betalas eventuella bonusar, vinster och vinster från bonusar inte ut. Dessa makuleras istället.
  4. Bolagets anställda, chefer och tjänstemän samt deras familjer, filialer eller dotterbolag, och alla andra personer som är anslutna, direkt eller indirekt, till datasystem eller säkerhetssystem som används av Bolaget, samt alla personer inblandade i driften och inrättandet av denna webbplats, inklusive men inte begränsat till reklam-, marknadsförings- och logistikföretag, försäkringsbolag och juridiska rådgivare, webbansvariga och webbleverantörer och familjemedlemmar till dessa, har inte rätt att delta i någon av tjänsterna. Vi vill påpeka att personer som inte är berättigade till att använda tjänsterna eller produkterna, såsom minderåriga personer – samt personer som agerar å dessa personers vägnar – inte heller är berättigade till eventuella vinster som betalas ut från sidan. Bolaget förbehåller sig även rättigheten att suspendera deras konton (vilket inkluderar att frysa eventuella pengar på kontot) samt att makulera alla bonusar, vinster och vinster från bonusar på kontot.

V. Kontoregistrering

  1. Alla som är intresserade av att delta i tjänsterna är skyldiga att registrera och öppna ett konto på webbplatsen.
  2. Bolaget skall kontrollera uppgifterna, informationen och dokumentationen som du tillhandahåller som del av vår ”Know Your Customer”-process. Bolaget kan utföra ytterligare processer såsom denna under specifika omständigheter, såsom (men inte endast) vid poäng som kan länkas till fusk, om kunder tillhandahåller misstänksamma uppgifter, om de gör ett stort antal insättningar, om de använder olika IP-adresser för att använda sina konton, eller vid onormal spelaktivitet samt beroende på din jurisdiktion.
  3. Du är helt och ensamt ansvarig för att hålla dina identifieringsuppgifter hemliga och får inte överföra dem till någon annan. Du har det fulla ansvaret för otillåten användning av dina identifieringsuppgifter, och du bär ensam allt ansvar som härrör från obehörig användning av dina identifieringsuppgifter. Om du tappar bort, glömmer eller förlorar dina identifieringsuppgifter på ett sätt som inte orsakats av Bolaget, får Bolaget inte hållas ansvarigt för någon direkt eller indirekt förlust i samband med en sådan händelse.
  4. Det är endast tillåtet att ha ett konto på sidan per användare. Om du skapar mer än ett konto kan bolaget blockera eller stänga ytterligare konton, eller alla dina konton, enligt eget omdöme. I dessa fall nollställer bolaget eventuella bonusar, vinster och vinster från bonusar på kontot eller kontona, och återbetalar insättningar som gjorts på dem.
  5. Bolaget kan efter eget gottfinnande och utan att behöva ange några skäl vägra att öppna ett konto eller stänga ett befintligt konto. Dock kommer alla avtalsförpliktelser som redan gjorts att infrias.
  6. Du garanterar härmed att ditt konto har skapats av dig personligen och inte av en tredje part.
  7. Genom att skapa ett konto garanterar, bekräftar och accepterar du att (a) informationen du anger under registreringsprocessen är sann och korrekt, samt att du skall uppdatera denna information direkt om den ändras, (b) ditt konto endast är för din egna personlig användning och att det inte kommer att användas av tredje parter, (c) de pengar du sätter in på ditt konto kan endast användas för dig för att spela spelen och/eller för att använda tjänsterna, (d) bolaget är inte en finansiell institution och eventuella pengar som du sätter in på ditt konto differentieras inte och berättigar dig inte till ränta, (e) du är vid dina sinnens fulla bruk och är kapabel att ta ansvar för dina egna handlingar, (f) det är ditt eget ansvar att läsa spelens regler och procedurer för att säkerställa att du helt förstår reglerna och procedurerna, (g) du förstår att användning av spelen medför en risk att förlora pengarna som du satsar på dem, (h) du kommer helt att samarbeta med bolaget och tillhandahålla all dokumentering som bes om på ett komplett och ärligt sätt, (i) du har verifierat och bedömt att din användning av tjänsterna inte bryter mot lagen eller mot annan reglering eller riktlinjer som gäller för dig, (j) du ansvarar själv för dokumentering, inbetalningar och annan redovisning för relevanta allmänna, skattemässiga eller andra myndigheter för eventuella skatter eller kostnader som kan medföras av din användning av sidan (inklusive, men inte begränsat till, betalningar som vinster medför), (k) du skall använda tjänsterna i god tro gällande bolaget och andra som använder tjänsterna, (l) du ansvarar själv för eventuella förluster som orsakas av att du satsar pengar på sidan och spelar spelen, (m) bolaget kan enligt eget omdöme bestämma att ditt konto skall öppnas, bibehållas och/eller stängas (så länge befintliga kontraktila skyldigheter uppfylls) samt suspendera ditt konto (inklusive att frysa eventuella pengar som satts in på det) och makulera alla bonusar, vinster och bonusvinster på ditt konto i fall då du har brutit mot bestämmelser i dessa villkor, (n) du ansvarar själv för att bibehålla ditt kontos integritet och information (inklusive det användarnamn och lösenord som krävs för att få åtkomst till ditt konto) samt för andra handlingar och transaktioner som görs på ditt konto av andra som har åtkomst till ditt konto med din information. I dessa fall bedöms alla typer av handlingar och transaktioner som handlingar och transaktioner som görs av dig, (o) du skall omedelbart informera bolaget om du misstänker att ditt konto används av obehöriga, (p) du skall inte göra ”chargebacks” (då kreditkortsbolag driver in betalning) och/eller neka eller upphäva betalningar som görs av dig gällande tjänsterna. Du skall även ersätta bolaget för eventuella förluster eller skador som kan påverka oss som ett resultat av denna typ av händelse. Du skall inom en rimlig tid betala alla eventuella skulder till oss, och (q) du skall hålla oss skadelösa gällande direkta eller indirekta rättsliga åtgärder, skadestånd, förluster samt kostnader och utgifter, inklusive rättsliga kostnader, som uppstår genom eller i samband med brott mot dessa villkor av dig, samt andra skyldigheter som orsakas av din användning av sidan eller otillåten användning av sidan av tredje parter.
  8. Du garanterar, bekräftar och accepterar även att (a) du inte skall använda ditt konto, och inte heller tillåta tredje parter att använda ditt konto, för olagliga aktiviteter, (b) i fall då du begår olagliga aktiviteter skall bolaget vara berättigat att dela all din information och data med relevanta myndigheter samt att suspendera ditt konto (inklusive att frysa eventuella pengar som du satt in på kontot) och att makulera alla bonusar, vinster och vinster från bonusar på ditt konto, (c) pengar som du sätter in på ditt konto skall inte komma från olagliga källor och skall inte ha tjänats genom olagliga aktiviteter eller källor, (d) du ansvarar själv för eventuella förluster, skyldigheter och skadestånd som du ådrar dig som ett resultat av att du utför en olaglig aktivitet och skall hålla oss skadelösa gällande dessa förluster, skador eller skadestånd, (e) du har inte tidigare haft ett konto som stängdes eller suspenderades av bolaget, (f) informationen för betalsättet (d.v.s. kreditkortet) som du anger till bolaget genom ditt konto är ett betalsätt som ägs av dig och som registrerats i ditt namn (eller så har ägaren av betalsättet gett dig nödvändigt medgivande för att använda betalsättet för att sätta in pengar eller spela på sidan, och du agerar i enlighet med detta medgivande) samt att det inte är stulet eller rapporterat som borttappat, (g) bolaget är inte på något sätt skyldigt att bekräfta medgivande som du anger att du har från ägaren av betalsättet du använder, samt (h) du är inte, och har inte heller meddelat bolaget att du är, spelberoende.

VI. Kontoföring

  1. Det är olagligt att sätta in pengar på ditt konto som införskaffats på olagligt sätt och du kommer inte att göra sådana insättningar. Utan undantag från ovanstående bekräftar du härmed att Bolaget kommer att kontrollera alla transaktioner för att förhindra penningtvätt, och kommer att rapportera misstänkta transaktioner till berörda myndigheter.
  2. Följande insättningsmetoder finns tillgängliga för att sätta in pengar med Bolaget: Kreditkort, banköverföring, Neteller, betala via telefon, Paysafecard, Trustly, Skrill, Zimpler, Ecopayz, Sofort, GiroPay, Euteller, WebMoney, iDeal, Qiwi och Fast BankTransfer. Tillgänglighet för varje betalningsmetod beror på ditt registreringsland och vald valuta. Ditt konto kommer att krediteras med insättning efter att insättningen bekräftats av Bolaget och relevant betalningsmetod; tills bekräftelsen är mottagen kommer ditt konto inte att inkludera sådan insättning på kontots saldo. Bolaget ger inte kredit, eller deltar i att ordna, tillåta eller medvetet underlätta kreditgivning. Insättningar som görs med PayviaPhone medför en administrativ avgift på 15% som dras från beloppet som sätts in.
  3. Vi vill uppmärksamma dig om det faktum att Bolaget har vissa insättningsgränser, efter eget gottfinnande och med förbehåll för olika granskningar och kontroller som utförs av Bolaget. Dessa kan variera över tid och i enlighet med olika egenskaper hos varje kund och insättning; exempelvis, betala med telefon från 10 till 30 GBP per dag, per telefonnummer, Paysafecard – från 10 £/$/€ eller 100 kr till 700 £/$/€ eller 7 000 kr per insättning per webbplats.
  4. Bolaget är i enlighet med sin licens från the Gambling Commission skyldigt att informera dig om hur vi förvarar pengar å dina vägnar, samt i vilken utsträckning som dina pengar skyddas i händelse av insolvens. Bolaget skall förvara dina pengar i ett separat konto så att de är åtskilda från bolagets egna medel, i enlighet med regleringsmässiga krav som gäller för bolaget. Dessa pengar skyddas inte i händelse av insolvens. Detta uppfyller the Gambling Commissions krav för åtskiljande av kunders pengar, nivå: grundläggande åtskiljande (”basic segregation”). För mer information, vänligen klicka här: Skydd av kunders pengar.
  5. Det är ditt ansvar att omedelbart meddela Bolaget om en borttappad eller stulen betalningsmetod, eller någon förändring i betalningsmetoden; eventuella förluster och skador som orsakas på grund av din underlåtenhet att tillhandahålla sådan omedelbar anmälan kommer enbart bäras av dig, och vi kan inte hållas ansvariga för sådana förluster och skador.
  6. Du får inte överföra pengar från ditt konto till andra användare eller ta emot pengar från andra användare på ditt konto, eller sälja, överföra och/eller förvärva konton från andra användare på webbplatsen.
  7. Om ditt konto regleras av Malta Gaming Authority kommer det att bedömas som ett inaktivt konto om du inte har loggat in under en period på 12 (tolv) månader. Inaktiva konton debiteras en administrativ avgift som motsvarar 5 (fem) Euro per månad, om företaget har meddelat dig om detta 30 (trettio) dagar innan ditt konto blir inaktivt samt meddelat att den administrativa avgiften kommer att debiteras. Det högsta möjliga beloppet som debiteras för administrativa avgifter är saldot på ditt konto. Om du inte har loggat in på ditt konto på 30 (trettio) månader bedöms kontot vara passivt. I sådant fall betalas ditt saldo (efter avdrag av avgifterna i enighet med detta stycke) ut till dig. Om saldot inte kan betalas ut till dig, eller om företaget inte kan få tag i dig, betalas pengarna ut till Malta Gaming Authority.
  8. Bestämmelserna som beskrivs i paragraf 7 gäller inte för konton som regleras av the Gambling Commission.
  9. I fall då ditt konto klassificeras som ett vilande konto eller ett inaktivt konto enligt paragraf 7 (som inte gäller om ditt konto regleras av the Gambling Commission), eller om ditt konto blockeras från vidare användning eller stängs, kan du (utan att göra intrång på bolagets rättighet att konfiskera och makulera medel som finns på ditt konto) kontakta bolaget på customersupport@instantgamesupport.com och be om att ditt konto öppnas igen och/eller att pengarna sätts in på ditt konto igen. För undvikande av tvivel har Bolaget ingen skyldighet att acceptera din begäran, och en sådan begäran kommer att granskas i enlighet med relevanta fakta och omständigheter och bestämmelserna i dessa villkor.
  10. Du kan när som helst begära att ditt konto stängs konto genom att skicka ett e-postmeddelande till Bolagets kundtjänst på customersupport@instantgamesupport.com, och du kommer att kontaktas av kundtjänst om detta för att åtgärda en sådan begäran.
  11. Bolagets standardpresentation av användarhistoriken ger bara en del av spelhistoriken; om du vill få hela din spelhistorik kan du kontakta bolagets kundtjänst på customersupport@instantgamesupport.com.

VII. Uttag

  1. När du ber om ett uttag förs pengarna över med hjälp av betalsättet som du använt för att göra en insättning.
  2. I fall där ditt betalsätt inte är tillgängligt för uttag på grund av policyrestriktioner från tredje parter så görs uttag med ett annat tillgängligt betalsätt.
  3. Om du har väntande insättningar förbehåller sig bolaget rättigheten att senarelägga eller avbryta utbetalningar tills alla aktuella insättningar har tagits emot och bekräftats.
  4. Om din bank eller ditt betalsätt tar ut en avgift i samband med uttaget är denna avgift ditt ansvar.
  5. I fall då vi slutar erbjuda våra tjänster i en specifik jurisdiktion kan en rimlig handläggningsavgift (utöver vad som anges i paragraf 7) dras när du gör ett uttag.
  6. Det är ditt eget ansvar att omedelbart meddela oss om du har tappat bort ditt konto-/kreditkort, eller om det har blivit stulet, eller om du har ändrat din e-plånbok. Förluster och kostnader som orsakas av att du inte meddelar oss om detta omedelbart är ditt eget ansvar, och vi kan inte ansvara för dessa förluster eller kostnader.
  7. Uttag medför en handläggningsavgift på 25 kronor eller 2,50 £/$/€ per uttag.
  8. Det högsta beloppet som kan tas ut per konto regleras av the Malta Gaming Authority och är (i) 30 000 kr per vecka, samt (ii) 60 000 kr per månad. För progressiva jackpots kan hela vinsten tas ut vid ett tillfälle, förutom vid Divine Fortune-jackpotvinster, då det högsta beloppet som kan tas ut per månad är 300 000 kronor eller 30 000 £/$/€. Vi kan enligt eget omdöme öka dessa gränser för utvalda spelare.
  9. Begränsningar:
   • Uttag med Visa kredit-/kontokort är inte tillgängligt i vissa länder på grund av lokala begränsningar.
   • Uttag med MasterCard och kontokort är inte tillgängligt på grund av begränsningar från utgivaren.
   • Skrill, Webmoney och Qiwi kan endast användas för uttag om de tidigare har använts för att göra en slutförd insättning.
   • Vissa betalsätt är endast tillgängliga i vissa länder och med vissa valutor.
   • För mer information, vänligen kontakta vår kundtjänst via live chatt eller genom att skicka ett e-postmeddelande till: customersupport@instantgamesupport.com.
  10. För att skydda dig mot bedrägeri på nätet kan vi ibland kräva att du verifierar din identitet innan vi kan behandla ett uttag. I dessa fall kan vi be dig att visa upp ett eller flera av följande dokument (eller ytterligare dokument som inte beskrivs nedan):
   • Kredit-/kontokortet som använts för att sätta in pengar på ditt konto: En tydlig, läsbar kopia av båda sidorna av kortet krävs. För att skydda ditt kort skall de mittersta åtta siffrorna på framsidan och den tresiffriga säkerhetskoden på baksidan döljas.
   • Bevis på adress: En el- eller värmeräkning från den senaste tiden, eller ett kontoutdrag från din bank, som visar ditt för- och efternamn (samma som på ditt konto). Om du skickar in ett kontoutdrag med information om ditt kort skall de mittersta åtta siffrorna på framsidan och den tresiffriga säkerhetskoden på baksidan döljas.
   • Legitimation: Aktuell legitimation krävs för att behandla ditt första uttag. Detta kan vara en kopia av ett giltigt pass, körkort eller nationellt ID-kort. På kopian som skickas in måste ditt namn, din bild och din signatur vara synliga. I vissa fall kan du ombedjas att verifiera dina dokument genom att få dem signerade och stämplade av en kvalificerad jurist eller notarie.
  11. Ytterligare dokument krävs i fall då du sammanlagt gjort uttag för 15 000 kronor eller 1 500 £/$/€.
  12. Om falsk eller missledande dokumentation tillhandahålls, samt om vi misstänker penningtvätt eller liknande, kan bolaget suspendera ditt konto (inklusive att frysa pengarna som satts in på det) och makulera eventuella bonusar, vinster och vinster från bonusar.
  13. För att göra ett uttag, klicka på kassörsikonen (”Konto”) och sedan på uttag (”Uttag”). Välj sedan vilket betalsätt du vill använda, ange den relevanta informationen för detta, och klicka på knappen för att göra ett uttag (”Uttag”).
  14. Vänligen notera att alla förfrågningar om uttag visas som ”väntande” i tre vardagar (eller 24 timmar för svenska spelare). Under denna tidsperiod är det möjligt att avbryta förfrågan. För att göra detta, gå till fliken för att avbryta förfrågan och klicka på ”Avbryt” vid beloppet.
  15. Efter tre vardagar (eller 24 timmar för svenska spelare) uppdateras statusen på din förfrågan om uttag till ”behandlas” (eller ”processing”). Då är det inte längre möjligt att avbryta förfrågan. Du kommer att få en bekräftelse per e-post när din förfrågan har genomförts och när pengarna har betalats ut till dig.
  16. För hjälp med uttag, eller andra frågor, vänligen kontakta oss.
  17. Betalsätten som är tillgängliga för att ta ut pengar från ditt konto är: kredit- och kontokort, Neteller, paysafecard, Skrill, Trustly, Ecopayz, Euteller, Qiwi, Webmoney och banköverföring.

VIII. Ansvarsfullt spelande och självavstängning

   1. Tänk alltid på att tjänsterna är för din personliga underhållning; De är inte avsedda att göra dig rik över en natt och det finns inga vinnarrecept. Se till att du budgeterar dina pengar och känner till spelreglerna. Vi uppmanar dig att granska informationen som finns på https://www.gamblersanonymous.org.uk/, http://www.gamcare.org.uk/ eller liknande webbplatser så att du spelar ansvarsfullt. Vidare föreslår vi att du använder åtgärder som syftar till spela på ett ansvarsfullt sätt, till exempel tidtagare eller andra former av påminnelser och/eller begränsningar av speltid, insatser och förluster när du spelar. Vi erbjuder åtgärder som rör insättningsgränser, insatsgränser, förlustgränser och sessionsgränser; alla sänkningar av gränserna träder i kraft omedelbart och alla ökningar av gränserna träder i kraft efter sju dagar (eller 24 timmar om ditt konto regleras av Bolagets brittiska spellicens). Vi erbjuder dessutom självavstängning och paus (mer detaljerade i avsnitten 2-8). Vi vill också uppmärksamma dig på att det finns programvara för att förhindra en enskild dator från att komma åt spelsajter, såsom www.cyberpatrol.com eller www.gamblock.com/
   2. Du kan stänga av dig själv från att använda tjänsterna under en bestämd eller obestämd tid (eller, om ditt konto regleras av bolagets brittiska spellicens – under en period på minst sex till tolv månader (du kan förlänga med en eller fler perioder om minst sex månader vardera)) via avsnittet Ansvarsfullt spelande i klientgränssnittet eller genom att kontakta vår kundtjänst via (customersupport@instantgamesupport.com), i enlighet med ditt beslut som ska lämnas till Bolaget. Innan du bekräftar din begäran om avstängning kommer du att få information om konsekvenserna av avstängningen. Om du väljer att stänga av dig själv rekommenderar vi att du överväger att utvidga din avstängning till andra speloperatörer som du för närvarande använder. Alla obestämda insatser vid tidpunkten för din begäran om avstängning kommer att regleras på normalt sätt, enligt normala tidsramar och, om tillämpligt, kommer eventuella vinster att betalas ut till dig. En begäran om avstängning kan inte upphävas under den överenskomna avstängningsperioden.
   3. Efter din begäran om självavstängning: (i) Ditt konto kommer att stängas och alla pengar på ditt kundkonto kommer att återbetalas till dig (med förbehåll för bestämmelserna i avsnitt V/8); (ii) Så snart som möjligt efter att din begäran om självavstängning skickats till Bolaget kommer du inte längre att ta emot marknadsföringsmaterial om tjänsterna; detta kommer dock inte att omfatta massreklam som riktar sig till ett visst geografiskt område och där vi inte känner till att du ingår.
   4. Det förtydligas härmed att självavstängningen vid slutet av avstängningsperioden, oavsett periodens längd, kommer att upphöra och du kommer att tillåtas att börja spela med Bolaget och även ta emot marknadsföringsmaterial. Om kontot regleras av Bolagets brittiska spellicens kommer självavstängningen att kvarstå efter periodens slut, såvida du inte vidtar en positiv åtgärd för att spela igen (självavstängningen är dock minst sex månader), och du kommer inte att få något marknadsföringsmaterial såvida du inte har vidtagit en positiv åtgärd för att spela igen och gått med på att ta emot sådana marknadsföringsmaterial. Den positiva åtgärden för att spela igen måste göras via telefon och inte via internet, och åtföljs av en dags väntetid innan du får spela igen.
   5. Genom att begära självavstängning samtycker du till att ge fullständiga och korrekta personuppgifter, nu och i framtiden, så att din tillgång till/användning av webbplatsen och tjänsterna kan begränsas. Om du väljer att stänga av dig själv kommer vi att använda alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att vi uppfyller din självavstängning. Genom att stänga av dig själv samtycker du till att du har en parallell skyldighet att inte försöka kringgå den självavstängningen. Följaktligen har vi inget ansvar för eventuella konsekvenser eller förluster, oavsett hur de orsakades, som du kan drabbas av eller ådra dig om du börjar eller fortsätter att spela via ytterligare online-konton där du har ändrat någon av registreringsuppgifterna eller där uppgifterna är missvisande, felaktiga eller ofullständiga eller på annat sätt försöker kringgå den självavstängning som överenskommits. Alla självavstängningar, pauser eller liknande åtgärder gäller för alla webbplatser som drivs av Bolaget.
   6. Om du är osäker på att stänga av dig själv från webbplatsen kan du fråga dig själv följande:
    1. Har du blivit diagnostiserad med en beroendeframkallande störning tidigare?
    2. Satsar du under påverkan av alkohol eller andra substanser?
    3. Stör spelandet ditt dagliga liv?
    4. Försöker du ta igen tidigare förluster genom att göra fler insatser?
    Om du svarat "ja" på en eller flera av frågorna ovan rekommenderar vi starkt att du kontaktar kundtjänst och ber att de stänger av ditt konto samt söker professionell hjälp.
   7. Om kontot regleras av Bolagets brittiska spellicens, kan du begära en paus från spelandet, som är en period på mellan 1 till 42 dagar. En begäran om en paus ska skickas in via webbplatsen i kasinoklienten under avsnittet "Ansvarsfullt spelande". När perioden är över, eller om du ber att få avsluta den, kommer du, trots vad som står här, att tillåtas fortsätta spela utan några begränsningar.
   8. Via skärmen "Ansvarsfullt spelande" kan du ange en tidsram för att få en verklighetscheck. När du har ställt in detta kommer tiden som gått sedan du började spela inom samma session att visas på skärmen ("Tidtagare"). När tidtagaren når tiden du har ställt in kommer du att hindras från att fortsätta att spela under samma session tills du bekräftar att du vill fortsätta att spela. Om du bekräftar att du vill fortsätta spela återställs tidtagaren till nästa verklighetscheck och den ovannämnda processen återupptas. När du börjar en ny session återställs också tidtagaren. Du kan när som helst ändra och/eller upphäva tidsramen för verklighetscheck. En sådan ändring eller upphävande träder i kraft omedelbart (och när det gäller förändring – återställs tidtagaren).

IX. Bonuspolicy

    1. När du har genomfört en insättning i samband med en kampanj som erbjuds på sidan får du omedelbart en insättningsbonus. Insättningsbonusen, som betalas ut som bonuspengar och/eller som gratis spins (snurr), visas på ditt bonussaldo.
    2. Utöver detta kan vi erbjuda gratis bonusar, som betalas ut som bonuspengar och/eller som gratis spins (snurr). Bonusen läggs då till på ditt bonussaldo.
    3. Då sidan erbjuder en bonus för att skapa ett konto kan du få denna bonus genom att skapa ett konto på sidan, ange dina personuppgifter och aktivera ditt konto. Sedan får du insättningsbonusen, så länge du inte redan har eller har haft ett konto på sidan. Bonusen för att skapa ett konto (registreringsbonusen) betalas ut som bonuspengar och/eller som gratis spins (snurr). Bonusen visas på ditt bonussaldo. Spelare kan endast få en av denna typ av bonus på varje sida. Spelare kan få upp till 5 (fem) av denna typ av bonus inom ProgressPlays nätverk.
    4. Alla bonusar ovan, samt vinster som skapas med hjälp av dem, utgör bonuspengar. För gratis spins så bedöms vinsterna som skapas med dem vara bonusens ursprungliga summa.
    5. Omsättning dras i första hand från saldot med riktiga pengar. När saldot med riktiga pengar är noll så dras omsättningen från ditt bonussaldo. Om omsättningen du gör är högre än beloppet riktiga pengar på ditt saldo så dras denna i första hand från de riktiga pengarna och sedan från bonussaldot. Eventuella vinster från denna omsättning delas upp mellan saldot med riktiga pengar och bonussaldot enligt beloppet riktiga pengar och bonuspengar som används för satsningen. Om ditt saldo med riktiga pengar senare överstiger noll dras eventuella satsningar du gör för omsättningen återigen från detta saldo.
    6. Bonusbeloppet för varje bonus kan konverteras till riktiga pengar när bonusens ursprungliga belopp har satsats 50 (femtio) gånger om. Konverteringen från bonuspengar till riktiga pengar kan göras upp till (i) 5 (fem) gånger bonusens ursprungliga belopp, ELLER (ii) för gratis spins 200 kronor eller 20 $/€/£. Eventuella bonusbelopp som överstiger gränsen för vad som kan konverteras växlas inte till riktiga pengar och tas bort från bonussaldot.
    7. Endast satsningar som görs med bonuspengar gäller för omsättningskraven i paragraf 6 (”kraven”). Satsningar som görs med riktiga pengar räknas inte för kraven. Om du har fler än en aktiva bonusar så delas vinsterna och satsningarna för kraven upp mellan bonusarna enligt det ursprungliga bonusbeloppet för varje bonus. Till exempel: om du har tre aktiva bonusar och det ursprungliga beloppet för den första bonusen var 20 kronor, beloppet för den andra bonusen var 30 kronor och beloppet för den tredje bonusen var 10 kronor så beräknas vinsterna och kraven enligt följande: 20-30-10.
    8. Endast 5 % (fem procent) av satsningar som görs på alla versioner av videopoker och/eller power videopoker skall räknas för omsättningskrav. Endast 10 % (tio procent) av satsningar som görs på alla versioner av blackjack, baccarat, roulett, poker-bordsspel och/eller jackpot-spel räknas för omsättningskrav.
    9. Följande spel räknas inte för kravet: Cool Buck, Cool Buck 5 Reels, Forsaken Kingdom, Stardust, Untamed Bengal Tiger, Untamed Giant Panda, Untamed Wolf Pack, Jack Hammer 2, Robin Hood, Tomb Raider, Tomb Raider 2, Dragon Dance. Bikini Party, Big Bad Wolf.
    10. Kraven måste uppfyllas helt inom 30 (trettio) dagar eller, för gratis spins, inom 7 (sju) dagar från dagen då bonusen läggs till då ditt konto. I annat fall tas bonuspengarna bort från ditt bonussaldo och omvandlas inte till riktiga pengar.
    11. Du kan ta ut dina riktiga pengar (dina insättningar samt vinster som skapas från dessa insättningar) när som helst. Vänligen notera att om du ber om ett uttag av pengar från ditt saldo med riktiga pengar innan du har uppfyllt kraven så tas bonuspengarna bort från ditt bonussaldo och växlas inte till riktiga pengar. I dessa fall tas även eventuella väntande bonusar (se paragraf 12) bort.
    12. I enlighet med delar av villkoren i del 12 kan endast en bonus vara aktiv åt gången. Alla andra bonusar (förutom free spins) räknas då som ”väntande bonusar”. Omsättningskraven för väntande bonusar börjar endast uppfyllas när kravet uppfyllts helt, eller om insättningsbonusen annulleras av någon anledning. Utöver detta gäller att om dina pengar från en insättningsbonus är mindre än 5 kronor så aktiveras nästa väntande bonus (om det finns en sådan) parallellt med insättningsbonusen. Eventuella väntande bonusar (förutom free spins) kan inte satsas och visas inte på bonus-saldot innan de aktiveras, om inte detta saldo understiger 5 kronor. Ordningen på hur väntande bonusar (förutom free spins) aktiveras bestäms av när de har lagts till på kontot. Du kan aktivera en väntande bonus genom att annullera den aktiva bonusen och eventuella andra väntande bonusar som lagts till på kontot innan bonusen du vill aktivera.
    13. Om du vill annullera insättningsbonusen kan detta göras på ditt konto, genom att gå till fliken för tidigare bonusar. Om du annullerar insättningsbonusen tas även eventuella vinster från den bort från till konto.
    14. Du ansvarar själv för att betala eventuella skatter som gäller i anknytning till bonuspengar.
    15. Bonuskampanjer kan medföra specifika villkor för kampanjen. Dessa kan ses i kampanjens marknadsföringsmaterial, som måste läsas jämte dessa villkor.
    16. Om bolaget bedömer att du har betett dig på ett uppsåtligt sätt i samband med en bonus och/eller försökt att missbruka en bonus, så skall du inte vara berättigad till bonuspengarna. Huruvida du är berättigad till dem eller ej bedöms av bolaget, och bonuspengarna kan makuleras och tas tillbaka. Ditt konto kan även komma att stängas. Missbruk inkluderar, men är inte begränsat till, att försöka att skapa orättvisa fördelar, att skapa flera konton inom ProgressPlay-nätverket för att dra nytta av bonusar, och/eller att själv eller med andra ta emot bonusen eller satsa på ett sätt som garanterar vinster oberoende av satsningen.
    17. Om du medvetet försöker att kringgå Progressplays system genom att använda ett virtuellt, privat nätverk för att spela spel som du annars inte skulle kunna få tillgång till bedöms detta som ett brott mot dessa villkor. Eventuella pengar från en bonus tas då bort från ditt konto. Ditt konto kan även komma att stängas.
    18. Innan ett uttag behandlas kommer ditt spelande att ses över för att kontrollera så att oregelbundna spelmönster inte används. Detta påverkar inte andra bestämmelser i dessa villkor. För att säkerställa rättvist spelande så bedöms ”equal”- ”zero”- och lågmarginalssatsningar, eller ”hedge betting”, som oregelbundet spelande. Oregelbundet spelande kan även vara (men är inte begränsat till): (i) att göra en eller flera satsningar som motsvarar femtio procent eller mer av en bonus på en omgång, en hand eller en omgång; (ii) att bygga upp ett saldo och att märkbart ändra spelmönster, såsom insatsens storlek, speltyper, satsningens struktur, etc. för att uppfylla omsättningskrav; (iii) att göra stora satsningar som skapar betydande vinster, följt av en minskning i satsningar som motsvarar eller överstiger 65 % av den föregående insatsen tills omsättningskravet är uppfyllt; (iv) att reservera riktiga pengar i en pågående omgång för att använda bonuspengar innan du har använt alla kontots riktiga pengar; (v) att göra stora satsningar och att sedan märkbart minska satsningarna med syftet att uppfylla omsättningskravet; och/eller (vi) att byta från ett spel med låg inverkan på omsättningskravet till ett spel med hög inverkan på omsättningskravet efter en stor vinst, med syftet att uppfylla kravet. Om bolaget bedömer att tekniker för oregelbundet spelande och/eller satsningar används för att kringgå casinots övertag (inklusive, men inte begränsat till, martingale-tekniker, kort-räkning samt lågrisksatsningar i roulett, som att satsa på rött/svart i lika andelar) förbehåller vi oss rättigheten att makulera och ta tillbaka bonuspengar. Ditt konto kan även komma att stängas.
    19. Alla betydande brott mot bestämmelser i denna del berättigar bolaget till att makulera eller ta tillbaka bonuspengarna. Ditt konto kan även komma att stängas.
    20. Bolaget förbehåller sig rättigheten att ändra denna del samt att avbryta, ändra eller suspendera erbjudanden när som helst och utan förvarning, så länge bonusen inte har lagts till på ditt konto. Inget i denna del skall begränsa andra rättigheter bolaget har.

X. Bolagets befogenheter och rättigheter

    1. Bolaget ska göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att förhindra varje fel i webbplatsens verksamhet. Vid tekniska fel (eller något annat fel) i webbplatsens system av någon anledning, kommer Bolaget att häva ditt deltagande i spelen där funktionsstörningen har inträffat. I ett sådant fall kommer vårt ansvar och vår skyldighet begränsas endast till deltagaravgiften (insatsen) som betalades av dig för att delta i ett sådant spel, och ditt konto kommer att krediteras med sådan deltagaravgift (insats) i enlighet därmed.
    2. Bolaget förbehåller sig rätten att avbryta, avsluta, modifiera eller upphäva tjänsterna om tjänsterna av någon anledning inte kan genomföras som planerat, inklusive men inte begränsat till, infektion av datavirus, buggar, manipulering eller obehörigt ingripande, bedrägeri, tekniskt fel eller andra orsaker som ligger utanför Bolagets kontroll. Om några fel resulterar i vinster till dig eller i en ökning av vinst som ska betalas eller har betalats ut till dig, ska du inte ha rätt till dessa vinster. Du ska omedelbart underrätta Bolaget om felet och återbetala eventuella vinster som satts in på ditt konto av misstag till Bolaget (enligt anvisningar från Bolaget). Bolaget kan också efter eget gottfinnande dra av ett belopp som motsvarar vinsterna från ditt konto eller kvitta detta belopp mot eventuella pengar som Bolaget är skyldigt dig.
    3. Bolaget förbehåller sig rättigheten att avbryta, ändra eller suspendera dess tjänster enligt eget omdöme, och skall tillhandahålla ett tydligt meddelande om detta, så länge detta inte påverkar andra rättigheter som du är berättigad till.
    4. Bolaget förbehåller sig rättigheten att begränsa, avbryta eller neka alla satsningar eller insatser som görs av dig eller genom ditt konto, samt att avbryta alla spel (oberoende av om detta avbrott orsakas av dina eller tredje parters handlingar), i fall då bolaget anser att bedrägeri eller uppsåt mot bolaget eller mot tredje parter har skett. I dessa fall är du endast berättigad till att få beloppet som du har betalat för att spela det aktuella spelet, vilket läggs tillbaka på ditt konto. I fall då bolaget stänger och/eller suspenderar ett konto kan vi även frysa alla pengar som satts in på kontot och makulera alla bonusar, vinster och vinster från bonusar på kontot. Detta påverkar inte andra bestämmelser i dessa villkor.
    5. Om du förlorar internetuppkopplingen medan du spelar spelen (inte genom någon avsiktlig frånkoppling från din del eller någon annan åtgärd med ont uppsåt), kommer spelresultat och kontots saldo hållas som de var innan frånkopplingen. Bolaget kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att du efter ett avbrott och/eller tekniska svårigheter med något spel, efter att du har gjort en insats, kommer att få återuppta spelet och återställa spelet som det var före avbrottet och/eller före de tekniska problemen inträffade. Om ett sådant återställande inte är möjligt kommer Bolaget att säkerställa att spelet avslutas, omedelbart återbetala insatsen till ditt konto, underrätta Maltas spelmyndighet eller den brittiska spelkommissionen, i förekommande fall, om saken och avstå från att återuppta spelet om felet skulle kunna inträffa igen.
    6. Bolaget har rättigheten att enligt eget omdöme ändra eller avbryta tjänster och/eller bonusar och/eller kampanjer och/eller att införa nya spel, tjänster, bonusar och/eller kampanjer. Detta kan inte göras retroaktivt. Vi kan inte ansvara för eventuella förluster som du ådrar dig som ett resultat av ändringar som görs, och du har ingen rättighet att göra rättsliga anspråk eller att få ersättning i dessa fall.

XI. Reservationer beträffande vårt ansvar

    1. Vi är inte ansvariga för eventuella fel, utelämnanden, avbrott, radering, defekter, fördröjningar i drift eller överföring, fel på kommunikationslinjer, stöld eller förstörelse eller obehörig åtkomst till, eller ändring av data eller information och eventuell direkt eller indirekt förlust som uppstår från dessa händelser. Vi är inte ansvariga för eventuella problem eller tekniska fel på nätverk eller linjer, Wi-Fi, Bluetooth, datorer, system, servrar eller leverantörer, datorutrustning, mjukvara eller e-post till följd av tekniska problem eller trafikstockning på internet eller på någon webbplats, mobilsajt eller mobilapplikation. Vi har inget ansvar eller någon skyldighet mot dig i händelse av system- eller kommunikationsfel, buggar eller virus kopplade till tjänster och/eller ditt konto eller som resulterar i skador på din hårdvara och/eller mjukvara och/eller data.
    2. Vi ska under inga omständigheter vara ansvariga för direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda eller följdskador eller skadestånd för utebliven vinst, intäkter, data eller användning som du eller någon tredje part ådragit sig, varken inomkontraktuellt eller utomkontraktuellt, som härrör från tillgång till eller användning av webbplatsen, tjänsterna och/eller på annat sätt.
    3. Vi gör inga utfästelser om lämplighet, tillförlitlighet, tillgänglighet, aktualitet och riktigheten i den information, programvara, de produkter och tjänster som ingår och/eller erbjuds på webbplatsen för något syfte. All information, programvara samt allt produkter och tjänster tillhandahålls "i befintligt skick" utan garanti av något slag. Vi friskriver oss härmed alla garantier med avseende på information, programvara, produkter och tjänster som ingår eller som erbjuds på webbplatsen, såväl uttryckliga som underförstådda.
    4. Vi har inget ansvar i förhållande till någon skada eller förlust som orsakas på grund av förlitan, av något slag, på informationen eller någon annan publikation eller innehåll som visas på webbplatsen, och du är inbjuden att kontrollera informationen som publiceras på webbplatsen.
    5. Vi ska inte hållas ansvariga för eventuella åtgärder eller underlåtenhet av internetleverantören eller någon annan tredje part som ger dig tillgång till webbplatsen eller tjänsterna.
    6. Du godkänner och samtycker till att en slumpgenerator slumpmässigt avgör genererade händelser som krävs i samband med tjänsterna och där resultatet som mottagits av dig står i strid med det resultat som visas på Bolagets server (eller servrar som drivs för Bolagets räkning av tredje part), ska resultatet som visas på Bolagets server (eller på servrar som drivs för Bolagets räkning av tredje part) under alla omständigheter ha företräde. Du förstår och accepterar att Bolagets uppgifter (eller uppgifter för Bolagets räkning) skall vara det som slutgiltigt avgör villkoren för din användning av tjänsterna.
    7. Du använder webbplatsen och tjänsterna på egen risk, och vi kan inte hållas ansvariga för skador eller förluster du drabbas av till följd av ändringar, förbättringar, uppsägning, avstängning eller nedläggning av webbplatsen eller någon av tjänsterna. Vi är inte ansvariga för eventuella skador eller förlust som du drabbas av till följd av din användning eller tillit till innehållet på någon webbplats, mobilsajt och/eller mobilapplikation till vilka länkar visas på webbplatsen.
    8. Webbplatsen, tjänsterna, webbplatsens innehåll och den programvara som används i samband därmed tillhandahålls i "befintligt skick", och vi gör inga garantier eller utfästelser, vare sig uttryckliga eller underförstådda (enligt lag, författning eller på annat sätt), inklusive, men inte begränsat till underförstådda garantier och villkor för säljbarhet, tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, fullständighet eller noggrannhet, icke-intrång i tredje mans rättigheter eller tillämpliga lagar och regler avseende webbplatsen, tjänsterna, webbplatsens innehåll och den programvara som används i samband med detta, eller att webbplatsen, tjänsterna, webbplatsens innehåll och den programvara som används i samband därmed kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri, eller att fel kommer att korrigeras, eller kommer att vara fri från virus eller buggar eller till resultat, eller riktigheten i någon information via webbplatsen eller tjänsterna.

XII. Immateriella rättigheter

    1. Alla rättigheter, inklusive immateriella rättigheter (det vill säga patent, upphovsrätt, varumärken, servicemärken, logotyper, varunamn, kunskap eller andra immateriella rättigheter) om webbplatsen och allt dess innehåll (inklusive, men inte begränsat till, program, filer, video, ljud, bilder, grafik, text och mjukvara), och/eller tjänster (kollektivt "rättigheter"), är och skall förbli enbart Bolagets exklusiva egendom och/eller någon av dess licensgivare. Du får inte använda någon av rättigheterna utan uttryckligt skriftligt godkännande från Bolaget, förutom i enlighet med dessa villkor, och du får inte förvärva några rättigheter i någon av rättigheterna genom att använda tjänsterna eller på annat sätt. Utan undantag från ovanstående, är du strängt förbjuden att: (I) kopiera, vidaredistribuera, publicera, bakåtkompilera, dekompilera, ta isär, modifiera, översätta eller göra något försök att få tillgång till källkoden för tjänsterna och/eller webbplatsen, (ii) skapa bearbetningar av källkoden; (Iii) sälja, tilldela, licensiera, underlicensiera, överföra, distribuera tjänster, och (iv) göra tjänsterna och/eller webbplatsen tillgänglig för någon tredje part.

XIII. Kundtjänst

    1. Du kan när som helst kontakta Bolaget angående alla ärenden relaterade till webbplatsen och/eller tjänsterna via vår kundtjänst som finns på customersupport@instantgamesupport.com
    2. All kommunikation med Bolagets kundtjänst kommer att hanteras med yttersta omsorg och utan dröjsmål av Bolagets kundtjänst och kommer att eskaleras till berörda personer om så behövs.
    3. Bolaget tolererar inte hotfullt eller aggressivt beteende som riktas mot dess anställda. Om bolaget, enligt eget omdöme, anser att ditt beteende på telefon, i live chatt eller annat kommunikationssätt, är aggressivt eller hotfullt mot anställda så kan vi enligt eget omdöme suspendera ditt konto samt frysa eventuella pengar du satt in på det och makulera alla bonusar, vinster och vinster från bonusar på kontot.

XIV. Tvister

    1. Alla krav och/eller tvister som du har måste tas upp av dig via e-post till customersupport@instantgamesupport.cominom 14 (fjorton) arbetsdagar från den dag då problemet som ledde till sådan fordran och/eller tvist uppstod. E-postmeddelandet måste omfatta all relevant information och dokumentation som krävs för att utvärdera din fordran och/eller tvist. Bolagets kundtjänst granskar din fodran och/eller tvist och ger dig sitt beslut inom 14 (fjorton) arbetsdagar från att de mottagit din fordran eller tvisteärende. Om du inte instämmer med detta beslut kan du överklaga beslutet genom att skicka ett e-postmeddelande till customersupport@instantgamesupport.cominom 7 (sju) arbetsdagar från dagen för mottagandet av det överklagade beslutet, tillsammans med all relevant information och dokumentation. Överklaganden hanteras av supportansvarig och dennes beslut kommer att vara Bolagets slutliga beslut i ärendet.
    2. Om du inte instämmer med Bolagets slutliga beslut om din fordran och/eller tvist och vill bestrida det kan du (a) vid fall som rör ett agerande av Bolaget under dess maltesiska spellicens efter mottagandet av Bolagets slutgiltiga beslut skicka din fordran och/eller tvist till Maltas spelmyndighet på support.mga@mga.org.mt; (b) i fall som rör ett agerande av Bolaget under dess brittiska spellicens kan du efter mottagandet av Bolagets slutgiltiga beslut skicka din fordran och/eller tvist Independent Betting Adjudication Service.

XV. Diverse

    1. Dessa villkor och förhållandet mellan dig och oss skall regleras av och tolkas i enlighet med Maltas lagar, och du underkastar dig oåterkalleligen den exklusiva jurisdiktionen av de behöriga domstolarna i Malta med avseende på eventuella tvister om giltighet, brott, tolkning, prestanda eller annat till följd av eller i samband med dessa villkor och förhållandet mellan dig och oss. En förutsättning är emellertid att ingenting i dessa villkor utesluter tillämpligheten av lagstiftningen i England i fråga om något som gäller för Bolagets licens från den brittiska spelkommissionen.
    2. Bolaget kan, när som helst, kvitta positivt saldo på ditt konto mot pengar som du är skyldig Bolaget.
    3. Bolaget kan överföra eller överlåta alla rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till en tredje part. Utan undantag från ovanstående kan webbplatsen och/eller någon av tjänsterna skötas av tredje part. Du får inte på något sätt överföra, överlåta eller förplikta någon av dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor.
    4. Såvida inte annat uttryckligen anges i dessa villkor ska ingenting i dessa villkor: (i) tolkas som skapandet av en agentur, ett arrangemang, förtroendeförhållande eller något liknande förhållande mellan dig och oss; (ii) skapa eller tilldela några rättigheter eller fördelar för någon tredje part, och/eller (iii) ge dig någon säkerhetsränta på några tillgångar i Bolaget, inklusive (men inte begränsat till) belopp som finns på ditt konto.
    5. Vi kan skicka meddelanden med avseende på eller kopplade till dessa villkor i ett e-postmeddelande och/eller genom webbplatsen. Ett sådant meddelande skall anses mottaget av dig inom 24 timmar från det att det skickades till dig på ovannämnda sätt.
    6. Ingen underlåtenhet eller försening från vår sida att utöva någon rättighet, befogenhet eller gottgörelse därunder skall tolkas som ett avstående av dessa, inte heller ska något enskilt eller delvis utövande av en sådan rätt, förmåga eller gottgörelse utesluta något annat eller ytterligare utövande därav eller utövandet av någon annan rättighet, befogenhet eller gottgörelse.
    7. Om någon bestämmelse i dessa villkor bedöms av en behörig domstol som ogenomförbar enligt gällande lag, ska sådan bestämmelse undantas från dessa villkor och resten av villkoren ska tolkas som om en sådan bestämmelse är utesluten och ska göras gällande i enlighet med dess villkor. I sådana fall ska dock dessa villkor tolkas så att de i största utsträckning överensstämmer med innebörden av och syftet med den uteslutna bestämmelsen och följa tillämplig lag i enlighet med vad som fastställts av en sådan behörig domstol.

XVI. Språkavvikelser

   1. Dessa villkor skrevs ursprungligen på engelska. Vid skillnader mellan översatta versioner av villkoren och originalet på engelska, eller vid fel i översättningar, så skall originalet gälla.

Version 1.2.1 - 3.10.18

Valid until further notice